Základní škola Šumperk, Sluneční 38

Adresa
Šumperk, Sluneční 1, 787 01
Email
skola@slunecniskola.cz
Telefon
+420 583 250 402
Fax
Internetové stránky
http://www.slunecniskola.cz/
IČO
00852864