Novinky

KMK strojírenství uspořádal seminář pro pedagogy v Siemensu Mohelnice

KMK strojírenství uspořádal seminář pro pedagogy v Siemensu Mohelnice

Workshop s tématem Chemie v polytechnických oborech

Workshop s tématem Chemie v polytechnických oborech

V rámci projektu IKAP - Rovný přístup ke vzdělávání s ohledem na lepší uplatnitelnost na trhu práce, který podporuje aktivity SŠ a ZŠ v oblasti polytechnického vzdělávání, se dne 6.3.2019 uskutečnil v laboratoři Reálného gymnázia a základní školy města Prostějova workshop s tématy z oboru chemie.

Krajský seminář RC APA

Krajský seminář RC APA

Dne 19. března 2019, proběhl v prostorách technologické haly Střední školy polytechnické na Rooseveltově ulici „Krajský seminář Regionálního centra aplikovaných pohybových aktivit IKAP Olomoucký kraj“, který navázal na úspěšný seminář z října 2018.  Letošního jarního semináře se zúčastnilo více jak 50 pedagogických pracovníků a Regionálních konzultantů  APA Olomouckého kraje.

RC APA na horách

RC APA na horách

V úterý 29. 1. 2019 proběhl v Koutech nad Desnou ve „Ski areálu Kareš“ seminář na téma: „Lyžování pro všechny“, který pořádalo Regionální centrum aplikovaných pohybových aktivit při projektu IKAP Olomouckého kraje.

Pracovní setkání členů 15 krajských metodických kabinetů

Pracovní setkání členů 15 krajských metodických kabinetů

Pracovní setkání se uskutečnilo 28. 1. 2019 v Technologické hale SŠP, Olomouc, Rooseveltova 79. Na programu jednání bylo zhodnocení uplynulého roku 2018 a informace o plánovaných aktivitách jednotlivých krajských metodických kabinetů /KMK/ na další - 3. monitorované období realizace projektu „Rovný přístup ke vzdělávání s ohledem na lepší uplatnitelnost na trhu práce“, r. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008375.

 

Kraj hodlá více digitalizovat vzdělávání

Kraj hodlá více digitalizovat vzdělávání

Olomoucký kraj opět významně podpořil digitální vzdělávání. Letos již podruhé uspořádal konferenci akcentující aktuální trendy v odvětví. Konference s podtitulem Co by měl dnes Jan Amos na ploše se konala na začátku týdne v olomouckém Bea centru.

Aktivity v měsíci září - CKP 03 VOŠ a SPŠ Gen. Krátkého, Šumperk

Aktivity v měsíci září - CKP 03 VOŠ a SPŠ Gen. Krátkého, Šumperk

V měsíci září pokračovala realizace akčních plánů uspořádáním Metodického dne zaměřeného na využití kapesních počítačů ve výuce programování. Metodický den realizoval KICT a jeho součástí byla i sdílená výuka pro žáky i učitele ZŠ.

Metodický den na VOŠ a SPŠ v Šumperku

Metodický den na VOŠ a SPŠ v Šumperku

Dne 26.9. proběhl metodický den oborové didaktiky na VOŠ a SPŠ v Šumperku. Učitelé ZŠ a SŠ se přišli podívat na ukázkovou vyučovací hodinu, kde bylo demonstrováno využití kapesního počítače micro:bit pro výuku programování.

Krajské metodické kabinety se představily pedagogické veřejnosti

Krajské metodické kabinety se představily pedagogické veřejnosti

Na půdě Střední školy polytechnické Olomouc se v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu (IKAP) Olomouckého kraje v závěru minulého týdne setkali zástupci Krajských metodických kabinetů. Velmi konkrétně na něm ukázali, jak fungují tato centra podpory modernizace výuky polytechnických předmětů a vybraných gramotností pro pedagogy. Představeny byly i praktické součásti výuky, které připravují žáky na budoucí zaměstnání a zvyšují jejich konkurenceschopnost na trhu práce.

Září v KMK ACH 10

Jaké aktivity měl v září v KMK ACH 10 - Střední škola logistiky a chemie, Olomouc?

Projekt IKAP vstupuje do další fáze

Projekt IKAP vstupuje do další fáze

Po úspěšném ustanovení 14 center kolegiální podpory (CKP) došlo k postupnému zahájení činností krajských metodických kabinetů (KMK), jejichž cílem je soustředění práce odborných učitelů a odborníků z firemní praxe, směřující k zvýšení kvality v oblasti polytechnického vzdělávání, matematické a čtenářské gramotnosti, ICT vzdělávání, podpoře žáků se zdravotním postižením a nadaných žáků. Etablovaly se týmy, které pracují napříč středními i základními školami Olomouckého kraje. Do projektu IKAP jej jich zapojeno dohromady více než sedm desítek.