Novinky

Jak vyučovat robotiku a programování

Jak vyučovat robotiku a programování

KMK ICT se sídlem na VOŠ a SPŠ Šumperk, Gen. Krátkého 1. v rámci Metodického dne oborové didaktiky představil možnosti výuky robotiky.

Podpora talentů i nadaných „bez papíru“ na odborných školách

Podpora talentů i nadaných „bez papíru“ na odborných školách

V rámci realizace projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Olomouckého kraje (IKAP) vzniklo Krajské centrum podpory nadání (KCPN). O jeho činnosti a cílech informuje Mgr. Vladimír Vaněk, Ph.D., vedoucí centra

Dinosauři nečetli, a …? A vymřeli!

Dinosauři nečetli, a …? A vymřeli!

Jak motivovat žáky ke čtení? Jak žáky naučit porozumět odbornému textu? Podobné a další otázky si kladli společně s přednášejícími pedagogové na tematickém setkání k podpoře čtenářské gramotnosti v BEA centru v Olomouci. Setkání zorganizovaly realizační týmy projektů KAP a IKAP.

Má poezie u současných žáků šanci? Může mít!

Má poezie u současných žáků šanci? Může mít!

Tvořivé nápady, jak pracovat s poezií, jak ji vhodně didakticky interpretovat a vůbec, jak motivovat žáky k četbě, byly předmětem workshopu v rámci Kabinetu čtenářské gramotnosti projektu IKAP.

Záhadné slovo IKAP otevírá cestu k učňovským oborům

Záhadné slovo IKAP otevírá cestu k učňovským oborům

Sdílená výuka, workshopy, kurzy, aneb učí nejen učitelé, ale i učni. A motivují mladší
„kolegy“ ze základních škol, aby se stali jejich spolužáky.

Kabinet automobilní techniky zorganizoval seminář pro odborné pedagogy

Kabinet automobilní techniky zorganizoval seminář pro odborné pedagogy

Dne 10. 4. 2019 se na Švehlové střední škole v Prostějově uskutečnil seminář Technologie povrchových úprav tryskáním. Cílem semináře bylo seznámit učitele odborných předmětů a učitele odborného výcviku automobilních oborů s moderními technologiemi určenými k povrchovým úpravám tryskáním, termickými nástřiky kovů a dalšími navazujícími technologiemi.

KMK strojírenství organizoval seminář pro pedagogy CAD A CAM pro rapid prototyping – moderní SW a HW technologie

KMK strojírenství organizoval seminář pro pedagogy CAD A CAM pro rapid prototyping – moderní SW a HW technologie

V rámci projektu IKAP krajský metodický kabinet strojírenství pořádal dne 27. 3. 2019 odborný Seminář CAD a CAM pro rapid prototyping. Přednášel doc. Ing. Sadílek, Ph.D. z TU VŠB Ostrava
o moderních SW a HW technologiích pro návrh a výrobu funkčních vzorků nových výrobků.

KMK strojírenství uspořádal seminář pro pedagogy v Siemensu Mohelnice

KMK strojírenství uspořádal seminář pro pedagogy v Siemensu Mohelnice

Workshop s tématem Chemie v polytechnických oborech

Workshop s tématem Chemie v polytechnických oborech

V rámci projektu IKAP - Rovný přístup ke vzdělávání s ohledem na lepší uplatnitelnost na trhu práce, který podporuje aktivity SŠ a ZŠ v oblasti polytechnického vzdělávání, se dne 6.3.2019 uskutečnil v laboratoři Reálného gymnázia a základní školy města Prostějova workshop s tématy z oboru chemie.

Krajský seminář RC APA

Krajský seminář RC APA

Dne 19. března 2019, proběhl v prostorách technologické haly Střední školy polytechnické na Rooseveltově ulici „Krajský seminář Regionálního centra aplikovaných pohybových aktivit IKAP Olomoucký kraj“, který navázal na úspěšný seminář z října 2018.  Letošního jarního semináře se zúčastnilo více jak 50 pedagogických pracovníků a Regionálních konzultantů  APA Olomouckého kraje.

RC APA na horách

RC APA na horách

V úterý 29. 1. 2019 proběhl v Koutech nad Desnou ve „Ski areálu Kareš“ seminář na téma: „Lyžování pro všechny“, který pořádalo Regionální centrum aplikovaných pohybových aktivit při projektu IKAP Olomouckého kraje.

Pracovní setkání členů 15 krajských metodických kabinetů

Pracovní setkání členů 15 krajských metodických kabinetů

Pracovní setkání se uskutečnilo 28. 1. 2019 v Technologické hale SŠP, Olomouc, Rooseveltova 79. Na programu jednání bylo zhodnocení uplynulého roku 2018 a informace o plánovaných aktivitách jednotlivých krajských metodických kabinetů /KMK/ na další - 3. monitorované období realizace projektu „Rovný přístup ke vzdělávání s ohledem na lepší uplatnitelnost na trhu práce“, r. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008375.