Střední průmyslová škola Hranice, Studentská, Hranice

Střední průmyslová škola Hranice, Studentská, Hranice

sídlo: Hranice, 75301, Studentská 1384/

Koordinátor věcných aktivit

Garant workshopů

Vedoucí volnočasových aktivit

Garant aktivit na ZŠ

Spolupracující střední školy

  • Střední škola řezbářská

Spolupracující základní školy

  • Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace
  • Základní škola a mateřská škola Hranice, Šromotovo, příspěvková organizace
  • Základní škola Hustopeče nad Bečvou, okres Přerov
  • Základní škola Plumlov, okres Prostějov, příspěvková organizace

Ukázky aktivit

aktivita-16

Workshop práce "Umíme to s kovem" umožní žákům základních škol využít k opracování kovových nebo plastových materiálů kromě ručního nářadí především mechanizované nástroje a elektrické nářadí. Dále menší stroje a různé výrobní přípravky. Žáci i žákyně pracují na konkrétním výrobku, kterým je velký kovový obouvák, jež si po povrchové úpravě komaxitem účastníci odnáší domů, pokud základní škola nezvolí jinou nabízenou variantu workshopu. Touto formou se žáci nejen seznámí s tím, že strojařina není žádná dřina, ale že moderní práci Strojních mechaniků, Obráběčů kovů, řemeslníků v oblasti instalatérství nebo Mechaniků číslicově řízených strojů převzaly konvenční stroje s prvky automatizace a robotizace včetně CNC strojů řízených počítači.

aktivita-21

Workshop práce "Hrajeme si se dřevem" přiblíží žákům základních škol možnosti opracování dřeva nejenom ručním a elektrickým nářadím, pomocí vhodných přípravků, ale i menších strojů a zařízení. Žáci i žákyně pracují vždy na konkrétním výrobku nebo několika výrobcích, které si odnesou jako výsledek své práce. Drobné výrobky jsou většinou tematicky laděné k blížícím se svátkům - Vánoce nebo Velikonoce a učí žáky pracovat i s jednoduchými technickými výkresy. Účastníci se seznámí se skutečností, že práce se dřevem není fyzicky náročná, je tvořivá, a že dřevo je přírodním materiálem, který "dýchá", má svoji krásu a všestranné využití. Při obrábění dřeva je dnes v průmyslu stále více používána počítači řízená technika a robotizace. Ruční práce je tedy omezována, ale přispívá k pochopení vlastností dřeva při jeho obrábění i užívání.

aktivita-63

Projektový den "Chemie se nebojíme" umožní žákům základních škol, aby si prakticky vyzkoušeli jednodušší chemické pokusy tzv. "na vlastní kůži" a aby tím získali k chemii, jakožto vědní disciplíně, lepší vztah. Cílem ale také je, aby si zachovali nebo vybudovali k chemických látkám určitý respekt, což v nich má vyvolat i řada ukázkových pokusů, které jim předvedou žáci oboru vzdělání Aplikovaná chemie. To všechno pak v chemických laboratořích při dodržení přísných pravidel pro bezpečnost a ochranu zdraví vč. požárních ochrany. Chemický průmysl neustále rozvíjí, a tudíž potřebuje především pracovníky, kteří jsou odborně zdatní ve své kvalifikaci.

aktivita-64

Projektový den "Zkoumáme technické materiály" přiblíží žákům základních škol širokou oblast materiálů zahrnujících aplikačně také chemii, fyziku, stavebnictví, dřevařství i nábytkářství, přičemž se prakticky seznámí s jejich vlastnostmi a možnostmi jejich měření nebo stanovení. "Na vlastní kůži" mohou žáci realizovat, s vedením učitele a žáků oboru vzdělání Stavební materiály, některou ze zkoušek. V učebně kreslení a programování jsou formou ukázky seznámeni s tím, jak je možné kreslit výrobky a programovat jejich výrobu pomocí počítačově řízené frézky na dřevo, která ovšem stejně tak obrobí plast, kov nebo další materiály. Inovace technických a především stavebních materiálů vyžaduje totiž modernizaci jejich výroby, zkoušení, prodeje, ale také posuzování celých konstrukcí. 

aktivita-65

Projektový den "Jak to vidí roboti" zavede žáky základních škol do "hračkárny" automatizace a robotizace, kde si nejprve vyzkouší naprogramovat mikrobit na počítači. V návaznosti na to si žáci prakticky mohou sestavit různé druhy robotů ze stavebnice Lego nebo z předchystaných komponentů, přičemž uvidí, jak tyto se komponenty mohou např. tisknout na 3D tiskárně nebo vyrobit na programovatelné malé dvouosé frézce. Robot může být ovládán bez zdroje třeba jen obyčejnou pastí na myš, nebo po přidání zdroje se může pohybovat po předepsané dráze jakožto sledovač čáry. Robotizace se rozšiřuje postupně do všech výrobních oborů a dokáže nahradit především tu nejtěžší práci člověka.

aktivita-66

Projektový den "Hasiči jsou všestranní" seznámí žáky základních škol s využitím požárních prostředků zařazených do výjezdové "flotily" cisternové automobilové stříkačky T 815, mikrobusu VW se skříňovým přívěsem a doprovodného vozidla Š Octavia combi. Formou ukázek žáci shlédnou stříhání vozidla při autonehodě, likvidaci chemické havárie, likvidaci různých požárů a první zdravotnickou záchranářskou pomoc, které předvedou žáci oboru vzdělání Požární ochrana. Prakticky si mohou vyzkoušet použití různých druhů hasících přístrojů, úkony při první pomoci a také směrování hasebního paprsku vody. Také záchranářská a hasičská technika se rychle modernizuje, markantně v oblasti výraznějšího využívání prostředků informačních a komunikačních technologií.

aktivita-69

"Soutěž manuálních a počítačových dovedností" žáků základních škol zúročí jednak dovednosti žáků získané na základních školách, ale také na workshopech práce a v projektových dnech. Jednotlivé základní školy soutěží v týmech, výsledek je závislý nejen na zručných žácích ve školních dílnách, ale také na dovednostech a digitální gramotnosti dalších žáků na počítačích. Vyhodnoceny jsou také obě samostatné disciplíny individuálně pro jednotlivé žáky. Součástí soutěže bývá často také workshop, na kterém se žáci dozvědí něco nového z oblasti informačních a komunikačních technologií, automatizace a robotizace, čímž se zvýší jejich digitální gramotnost.  

aktivita-70

Soutěž "Hranické robotování" pro žáky základních škol

aktivita-71

Celostátní soutěž "Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR" pro žáky základních škol

aktivita-129

V kroužku "Experimentujeme v praxi" se žáci seznamují s jevy z fyziky, chemie a přírodopisu pomocí praktických pokusů nebo výrobků. Dále se věnují ovládání Ozobotů a sestavování elektických obvodů. Při pokusech používáme běžně dostupné materiály a suroviny. Případné vytvořené výrobky si žáci odnášejí domů.

aktivita-130

V kroužku "Malí badatelé" se děti seznamují s přírodními zákonitostmi i chemickými reakcemi některých láítek. Učí se, že je potřeba dodržovat správné postupy i předepsaná množství látek. Používáme chemické látky, které nejsou pro žáky nebezpečné. Efektní pokusy děti rády opakují.

aktivita-131

V rámci kroužku "Řemesla" si žáci rozvíjí kreativitu při vymýšlení vlastních návrhů a variant výrobků a především manuální zručnosti při samotné práci. Každý měsíc se věnujeme jednomu konkrétnímu řemeslu a žáci si ho prakticky vyzkouší a domů si odnášejí hotový výrobek. Věnujeme se košíkářství, pekařství, drhání, barvířství, výrobě svíček, ale i šití, tkaní, práci se dřevem, kůži a vlnou a vyráběli jsme i slaměné ošatky.

aktivita-132

V kroužku "Vědecké pokusy" zkoumáme nejen fyzikální jevy, které se dějí kolem nás - objemovou roztažnost látek, optické jevy, těžiště či vlastnosti vody nebo vzduchu. Také si procvičujeme svou manuální zručnost při výrobě jednoduchých pomůcek, např. k zobrazení hologramu nebo těžiště, či jemnou motoriku při sestavování jednoduchých strojů a zařízení z Merkuru.

aktivita-133

Workshop práce na spolupracující střední škole SŠ řezbářské v Tovačově

aktivita-134

Volnočasová aktivita na spolupracující střední škole SŠ řezbářské v Tovačově - odborný zájmový kroužek

aktivita-135

Volnočasová aktivita na základní škole, která je napojena na spolupracující střední školu SŠ řezbářskou v Tovačově - zájmový kroužek zaměřený kreativně a polytechnicky.