Seminář KMK12 Aktuální trendy ve zpracování živočišných produktů II.

Místo: SŠGaF Jeseník

Popis akce:

Seznámení účastníků s aktuálními trendy ve zpracování produktů živočišné výroby.