KMK01_pracovní jednání_ 5.pracovní jednání KMK ČG

Místo: SŠ polytechnická, Olomouc, Rooseveltova..

Popis akce:

Pracovní jednání členů KMK a odborníka z praxe