Akce

Pracovní setkání členů KMK

SŠP, Olomouc, Rooseveltova 79

KCPN - Odborně vzdělávací program pro M-K sdílení dobré praxe

Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci 17. listopadu 12, Olomouc