Mluvím, mluvíš, mluvíme…… ?!  Ale jak???

Mluvím, mluvíš, mluvíme…… ?! Ale jak???

A právě to, jak mluvíme, jak komunikujeme s ostatními lidmi bylo tématem vzdělávacího semináře pro pedagogické pracovníky zapojené do projektu IKAP s názvem Rétorika v pedagogické praxi.

Máš na to! V Hranicích si to rozdali studenti v různých disciplínách

Máš na to! V Hranicích si to rozdali studenti v různých disciplínách

Ve čtvrtek 26. září uspořádala Střední odborná škola Hranice ve spolupráci s Krajským ředitelstvím policie Olomouckého kraje již třetí ročník soutěže pro žáky středních škol se zaměřením na bezpečnostněprávní činnost, „Máš na to!“

Platforma odborného tematického setkání pořádaná krajským metodickým kabinetem potravinářství a gastronomie a Centrem kolegiální podpory

Platforma odborného tematického setkání pořádaná krajským metodickým kabinetem potravinářství a gastronomie a Centrem kolegiální podpory

V pátek 27. září 2019 patřila zasedací místnost Střední odborné školy obchodu a služeb v Olomouci na Štursově ulici učitelům odborných předmětů potravinářských a gastronomických předmětů a jejich hostům.

Aplikované  pohybové aktivity na oslavách padesátého výročí založení Střední školy polytechnické Rooseveltova 79, Olomouc

Aplikované pohybové aktivity na oslavách padesátého výročí založení Střední školy polytechnické Rooseveltova 79, Olomouc

Dne 10.10.2019 se na SŠ polytechnické, Rooseveltova 79, Olomouc konala oslava 50. výročí jejího založení, součástí slavnostního programu byly i aktivity Regionálního centra aplikovaných pohybových aktivit (RC APA) jehož činnost je podpořena Olomouckým krajem prostřednictvím projektu Implementace krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání (KAP) a jemuž škola poskytuje zázemí  pro jeho činnost, kancelář, skladovací prostory, sportovní a technologickou halu na vzdělávací semináře.