Aplikované  pohybové aktivity na oslavách padesátého výročí založení Střední školy polytechnické Rooseveltova 79, Olomouc

Aplikované pohybové aktivity na oslavách padesátého výročí založení Střední školy polytechnické Rooseveltova 79, Olomouc

Dne 10.10.2019 se na SŠ polytechnické, Rooseveltova 79, Olomouc konala oslava padesátého výročí jejího založení, součástí slavnostního programu byly i aktivity Regionálního centra aplikovaných pohybových aktivit (RC APA IKAP Olomoucký kraj) jehož činnost je podpořena Odborem školství, mládeže a tělovýchovy Olomouc prostřednictvím projektu Implementace krajského akčního plánu (IKAP) a jemuž škola poskytuje zázemí pro jeho činnost, kancelář, skladovací prostory, sportovní a technologickou halu na vzdělávací semináře.

PROJEKTOVÝ DEN „Krok za krokem“ na Střední škole logistiky a chemie

PROJEKTOVÝ DEN „Krok za krokem“ na Střední škole logistiky a chemie

CKP 10 Střední škola logistiky a chemie, 1. 10. 2019, 8:30 - 11:30

Velké setkání o zdraví, pohybu i poruchách pozornosti

Velké setkání o zdraví, pohybu i poruchách pozornosti

Na půdě SŠ polytechnické, Rooseveltova 79 v Olomouci se už po několikáté konal seminář zaměřený na podporu pedagogů při zapojování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do pohybových programů.

Aplikované pohybové aktivity projektu Implementace krajského akčního plánu (IKAP) a Speciálně pedagogická centra (SPC) Olomouckého kraje  jdou ruku v ruce

Aplikované pohybové aktivity projektu Implementace krajského akčního plánu (IKAP) a Speciálně pedagogická centra (SPC) Olomouckého kraje jdou ruku v ruce

Děti se speciálními vzdělávacími potřebami mají systematicky zajištěnou podporu po celou dobu docházky do vzdělávacích institucí – od mateřský škol, přes základní a až po střední školy. Nastavení této podpory ve školách je v kompetenci speciálně pedagogických center, o jejichž službu rodiče dítěte žádají.