Novinky

5.MO  činnosti RC APA končí, 6.MO začne

5.MO činnosti RC APA končí, 6.MO začne

Vážené dámy, Vážení pánové, Vážené kolegyně a Vážení kolegové z oblasti školních i mimoškolních pohybových aktivit, jak jistě víte v Olomouckém kraji od 1.1.2018 tedy 5 MO (5 půlročních monitorovací období) je Centrem uznávání a celoživotního učení (CUOK) realizován projekt Implementace krajského akčního plánu (IKAP). V tomto projektu za dobu jeho realizace byla podpořena spousta pedagogických pracovníků, dětí, žáků a studentů v oblastech polytechnického, odborného vzdělávání, gramotností a oblasti práce s nadanými. Součástí všech jeho úžasných  aktivit, velmi přínosných pro všechny zúčastněné a následně pro celou společnost byla a je činnost Regionálního centra APA (RC APA).

Regionální centrum APA v projektu Implementace krajského akčního plánu (IKAP) připravuje a Vás zve

Regionální centrum APA v projektu Implementace krajského akčního plánu (IKAP) připravuje a Vás zve

Aktivní zapojení dětí, žáků i studentů do předškolního, školního a odborného vzdělávání a rozvoj jejich pohybové gramotnosti ve školní tělesné výchově a dalších školních i mimoškolních pohybových aktivitách je důležitou součástí harmonického rozvoje ve všech oblastech jejich osobností.

Diskusní panel na téma podpůrných opatření v inkluzivní TV

Diskusní panel na téma podpůrných opatření v inkluzivní TV

Zaplaťpánbůh opadání COVID krize předznamenává i návrat ke klasickým formám seminářů tzv. „tváří v tvář“. Jednou z posledních nutností, jak se prostřednictvím on-line webináře dozvědět něco nového z oblasti inkluzivní tělesné výchovy (TV) využilo cca 20 zájemců. Od příštího školního roku, jak pevně doufáme, už budou on-line webináře jednou z možností (nikoliv nutností).

Aplikace zdravotních cvičení ve školní TV a v domácím prostředí

Aplikace zdravotních cvičení ve školní TV a v domácím prostředí

Dne 20.5. 2020 se na meet.google.com/odd-ifzh-yfk konal webinář RC APA IKAP Olomouckého kraje na téma Aplikace zdravotních cvičení ve školní tělesné výchově a v domácím prostředí.