Aplikované pohybové aktivity projektu Implementace krajského akčního plánu (IKAP) a Speciálně pedagogická centra (SPC) Olomouckého kraje  jdou ruku v ruce

Aplikované pohybové aktivity projektu Implementace krajského akčního plánu (IKAP) a Speciálně pedagogická centra (SPC) Olomouckého kraje jdou ruku v ruce

Děti se speciálními vzdělávacími potřebami mají systematicky zajištěnou podporu po celou dobu docházky do vzdělávacích institucí – od mateřský škol, přes základní a až po střední školy. Nastavení této podpory ve školách je v kompetenci speciálně pedagogických center, o jejichž službu rodiče dítěte žádají.

Projektový den na podporu finanční gramotnosti pro žáky i pedagogy ze ZŠ

Projektový den na podporu finanční gramotnosti pro žáky i pedagogy ze ZŠ

Dne 19. 6. 2019 proběhl na Střední průmyslové škole v Přerově projektový den na podporu finanční gramotnosti pro žáky a pedagogy základních škol.

SOŠ nám. E. Husserla Prostějov připravila, ZŠ Jana Železného Prostějov hostila první ročník Gastrohrátek

SOŠ nám. E. Husserla Prostějov připravila, ZŠ Jana Železného Prostějov hostila první ročník Gastrohrátek

SOŠ na nám. E. Husserla a pět ZŠ okresu Prostějov završily 31. května 2019 celoroční spolupráci v rámci programu IKAP, který motivuje žáky ZŠ ke studiu tradičních řemeslných oborů.

Žáci ZŠ hravě zvládnout vyrobit i „ježka v kleci“

Žáci ZŠ hravě zvládnout vyrobit i „ježka v kleci“

V rámci projektu IKAP probíhá každý měsíc na Střední průmyslové škole strojnické  Olomouc pro žáky základních škol tematický workshop Den strojařem.